Stutteri Volstrup

Betingelser


Betalingsbetingelser

Første rate forfalder ved første insemenering. Anden rate ved 90 dage såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse. Alle priser er ekskl. bedækningsattest og moms.

Kommer hoppen ikke i fol i sæsonen, betales der ingen ny 1. rate i næste års sæson. Det er hoppeejers pligt at meddele Stutteri Volstrup, hvis hoppen ikke er drægtig.

Bliver hoppen ikke dærgtig i 1. insemineringsperiode, kan hoppen insemineres igen uden at man skal betale endnu en 1. rate. Både 1. og 2. rate er engangsbeløb.

Såfremt inseminering ønskes indberettet i et andet avlsforbund end Dansk Varmblod, er det hoppeejers pligt at fremskaffe et “Deckschein”. Stutteri Volstrup vejleder gerne herom.


Bedækning

Dette gælder ikke med frost sæd.

Manglende drægtighed ved brug af sæden, eller mangler ved hoppens afkom, medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt. Stutteri Volstrup bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden.

Alle bedækninger, undtagen frost sæd, købt hos Stutteri Volstrup er inkl. inseminering. Dette gælder også bedækninger fra vores samarbejdspartnere, købt igennem os.

Stutteri Volstrup kører rundt efter aftale og inseminerer. Kontakt os herom for korrekt pris.


Embryo og ICSI

Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling.

Der betales første 1. rate ved bestilling.

2. rate betales ved succesfuld skylning. Ved flere embryoner betales der pr. embryo.

Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.


Opstaldning

Sker for ejers regning og risiko. Ved akut sygdom rekvireres dyrlæge for ejers regning. Alle hopper kommer på fold alene, hvis ikke andet er aftalt.

Stutteri Volstrup fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lignende. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af Stutteri Volstrups forsikring.

Prisen på opstaldning gælder kun for hopper der er opstaldet med bedækning for øje. Der kan forventes en merpris for opstaldning med andre formål, medmindre andet er aftalt.


Transportsæd

Ønskes hoppen insemineret hjemme, kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter aftale.

Transportsæd sendes med PostDanmark eller andre, hvis det aftales. Der rekvireres sæd fra udlandet på købers regning.

Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostninger og fragt betales af hoppeejer.

På lørdage skal man selv hente det i Kolding. Sæd kan bestilles alle hverdage indtil kl. 15.00 efter hingste, der er opstaldet her på stutteriet. Transportsæd fra udlandet skal bestilles inden kl. 9 på alle hverdage.


Frost sæd

Insemering med frossent sæd, foregår hos Stutteri Volstrup eller hos egen dyrlæge. Stutteri Volstrup vejleder og anbefaler gerne dyrlæger til dette.

Alle omkostninger her med betales af hoppeejer.

Inseminering med frost sæd er ikke inkluderet i bedækning. Ej heller hvis hoppen står hos Stutteri Volstrup.


Samarbejdspartnere

Stutteri Volstrup formidler sæd efter udvalgte samarbejdspartnere. Inseminering på Stutteri Volstrup er inkluderet i prisen ved sæd fra vores samarbejdspartnere købt igennem Stutteri Volstrup.

Fakturering sker direkte mellem hoppeejer og samarbejdspartnere. Fakturering vil normalt ske i euro og herved vil hoppeejer spare forskellen mellem den danske og udenlandske moms.

Vores priser er i enten euro eller danske kroner, men der kan komme prisforskelle som følge af svingninger i valutakursen.

I Tyskland er momsen 7% (med enkelte undtagelser). Udgiften til sundhedsdokumenter i forbindelse med transporter tilfalder hoppeejeren. Beløbet varierer fra station til station, men ligger typisk på omkring kr. 150,00-250,00. Dette faktureres normalt sammen med bedækningsbeløbet.

Ved bestilling af frostsæd sker forsendelsen altid kun mod forudbetaling.


Generelt

Scanning bliver foretaget efter aftale.

For nogen hingste kan der være tale om fravær på grund af eventuelt stævnedeltagelse. Det vil Stutteri Volstrup selvfølgelig gøre opmærksom på, og en ordning herom vil blive fundet.

Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Til
toppen